clean

REACH, DISCIPLE, SERVE AND BUILD

CỨU NGƯỜI, ĐÀO TẠO, PHỤC VỤ VÀ XÂY DỰNG

 

"Go and make disciples

of all nations"

Matthew 28:19

 

“Hãy đi và biến muôn dân

trở nên môn đồ Ta”

Mathiơ 28:19

 

ABOUT US

WELCOME TO

WORDALIVE/LỜISỐNG CHURCH!

We are a non-denominational, bible-based, Spirit-filled fellowship of believers, coming together to fulfill our

God-given mandate: REACH, DISCIPLE and SERVE.

We’re a church that loves to spend time in praising and worshiping our King Jesus, praying, studying the Word, and growing together. We would love for you to come and be a part of what God is doing at WordAlive/Lời Sống. You will be warmly welcomed, loved and accepted.

VỀ CHÚNG TÔI

HỘI THÁNH WORDALIVE/LỜI SỐNG

HOAN NGHÊN QÚY VỊ!

Chúng tôi là một hội thánh độc lập, đặt nền tảng trên Kinh Thánh, theo sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh, cùng đến với nhau để hoàn thành sứ mạng được Chúa giao phó:

CỨU NGƯỜI, ĐÀO TẠOPHỤC VỤ.

Hội thánh chúng tôi yêu mến những thì giờ tôn vinh và thờ phượng Vua Giê-xu, cầu nguyện, học hỏi Lời Chúa và cùng giúp đỡ nhau tăng trưởng. Ước mong quý vị có thể đến để dự phần vào những gì Chúa đang thực hiện tại Hội Thánh WordAlive/LờiSống. Quý vị sẽ được đón tiếp nồng hậu, yêu thương và chấp nhận..

 

SERVICE TIME/GIỜ THỜ PHƯỢNG

SENIOR PASTORS

MỤC SƯ QUẢN NHIỆM

Mục Sư Nguyễn Như Bằng Hữu (Hugh)

Mục Sư Nguyễn Tôn Tường Vân (Trisha)

 

Sunday/Chúa Nhật

11:00am

11711 Trask Ave, Garden Grove CA 92843

59695838_1265719983578460_47900951803320
ABOUT OUR CHURCH

COMING SOON!

49836896_2244116438954202_28216402260892
WORSHIP
32834813_629188147445579_269003094339721
YOUTH & YOUNG ADULTS
37784_Open_bible-1024x683.jpg
RESOURCES